monologi on kuollut – eläköön dialogi

Mainonta on kertomista. Brändin rakentaminen on dialogia. Tunnista ja tunne asiakkaasi. Ymmärrä heidän toiveensa ja tarpeensa sekä synnytä heidän kanssaan dialogi. Kuluttajat kohtaavat keskimäärin 3 000, jopa 30 000 kaupallista viestiä päivittäin. Päästäksesi dialogiin jo pelkästään visuaalisesti erottautuminen muista brändeistä on kriittistä.

Ihmisillä on taipumus muodostaa mielipide brändistä jo pelkän ulkoasun perusteella, ennen kuin he ovat edes kuulleet mitä sillä on sanottavana. Siksi informaatiotulvan ja aikapulan hallitsemassa maailmassa jo pelkästään loistavasti toteutettu visuaalisuus muodostaa brändille mahdollisuuden dialogiin.

Siinä missä hyvin rakennettu ja kaikkien brändikohtaamisten läpi jalkautettu visuaalisuus on kriittinen menestystekijä, aivan yhtä kriittistä on olla merkityksellinen, ymmärrettävä ja rehellinen. Brändin todellinen mahdollisuus menestyä syntyy vasta, kun nämä neljä osa-aluetta ovat kunnossa.